جداکننده مغناطیسی دائم معلق

این دستگاه با قدرت جذب بالا و بدون نیاز به برق ، شدت میدان مغناطیسی ثابتی را به صورت دائم فراهم کرده و از آن جهت جدا کردن قطعات آهنی از دیگر مواد موجود که توسط نوار نقاله در جریان است استفاده میشود و با حفاظت از دستگاه‌های صنعتی و خرابی آن‌ها ( که به خاطر ورود قطعات آهنی رخ می‌دهد) جلوگیری می‌کند.
این تجهیز بنا به نیاز مشتری (عرض نوار نقاله و ارتفاع بار ) در ابعاد مختلف با شدت میدان متفاوت طراحی و تولید می‌گردد.