سپراتور الکتریکال

در صنایعی مانند صنایع سیمان، کاشی و… که مواد به صورت پیوسته و با حجم بسیار بالا منتقل می‌شوند برای جداسازی ذرات آهنی از مواد اولیه می‌توان از سپراتور الکتریکال هم استفاده کرد.
مزیت این دستگاه نسبت به نوع دائم،‌ عمق میدان بیشتر، شدت میدان بیشتر، سهولت در تمیز کاری و راندمان بیشتر است.
این دستگاه با شدت میدان‌های متنوع طراحی و ساخته شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد.
از خصوصیات مهم این دستگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • شدت میدان‌های مغناطیسی مختلف
  • کاربرد ساده و اشغال فضای کم
  • قابل تغییر و انعطاف برای کاربردهای مختلف
  • مورد استفاده در صنایع معدنی
  • توان عملیاتی بالا و بهینه