چنگ هیدرولیک جک مخفی

این چنگ ها با توجه به ظرفیت و نوع کاربری، در مدل ها و سایزهای مختلف طراحی و تولید شده و جهت جابجایی انواع ضایعات و مواد استفاده می شوند.
در چنگ جک مخفی، مخفی بودن جک‌ها در داخل هر ناخن، باعث جلوگیری از آسیب دیدگی آن‌ها در حین کار با ضایعات می‌شود. همچنین در این نوع چنگها پارگی و آسیب دیدگی شیلنگهای هیدرولیک در اثر برخورد با ضایعات دیده نشده و طراحی آن به گونه ای است که تعمیرات احتمالی آن به سادگی انجام پذیرفته و نیازی به حضور متخصص ندارد.