پروژه‌ها

کویل دستگاه جدا کننده مغناطیسی WHIMS
نمونه تعمیری درام سپراتور هوزینگ دار
نمونه مگنت سردکار 120 تعمیری
نمونه مگنت نصب شده مستطیلی 100-60
نمونه مگنت نصب شده 110 سردکار
نمونه نصب شده مگنت 100
نمونه نصب شده مگنت 110
نمونه کابل جمع‌کن تعمیری
میله مغناطیسی