تابلوهای الکتریکال

دسته بندی ها:

تابلوهای الکتریکال در دو مدل در ولتاژها و توان‌های مختلف طراحی و تولید می‌شوند:

 1) جهت تغذیه، کنترل و محافظت از مگنت‌ها.

 2) به عنوان سیستم بک‌آپ برای پشتیبانی از تجهیزات در زمان قطع جریان برق.